جی پی اس و ردیاب

جی پی اس و ردیاب ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای کار خاصی ساخته شده اند که جی پی اس و ردیاب ها عبارت اند از :جی پی اس خودرو ، جی پی اس شخصی ، جی پی اس همراه که هر کدام از این مدل جی پی اس ها برای کار خاصی درست شده است.